Cenik

banner3

MOJ MOJ vrtec je vpisan v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja pri pristojnem Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. S tem ste starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in  občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v naš vrtec.

Starši oddate enotno vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojnem Centru za socialno delo v vaši občini tako, kot bi to storili za znižanje plačila v javnem vrtcu. Na podlagi te vloge boste (enako kot v javnem vrtcu) razdeljeni v plačilni razred. Občina otrokovega stalnega bivališča vam bo priznala 85% subvencije – torej 15% manj, kot bi vam v javnem vrtcu.

Cene so z že odšteto občinsko subvencijo in so končne cene za plačilo staršev. Doplačil ni, v ceno je vključeno vse (tudi pleničke, robčki, angleščina, plesni in športni učitelj, vsi izleti, tudi nadstandardna tretja strokovna delavka v vsakem oddelku…).

Če bi želeli v naš zasebni vrtec vpisati otroka s stalnim prebivališčem izven mestne občine Ljubljana, vam bomo izračun naredili posebej. Cene programov javnih vrtcev se namreč razlikujejo med občinami in s tem posledično tudi višine subvencij.

 

POZOR

POLNIMO ZADNJA PROSTA MESTA

Z DODATNIMI POPUSTI  

 

ZA VEČ INFORMACIJ POKLIČITE

040 241 899